Om oss

Dette gjør vi

Bronsebukkenes venner (BBV)er en venneforening som har som mål å gjøre bronsealderen og Vestbyfunnet på Hadeland kjent. Dette gjør vi blant annet gjennom å drive informasjons- og opplysningsarbeid, og ved å ivareta medlemmene av venneforeningen, og rekruttere nye medlemmer.

Vi arbeider for å sikre jevnlig oppføring av musikkspillet Bronsebukkene, og bistår produksjonsapparatet i forbindelse med oppsetningene.

Bronsebukkenes venner bistår også Lunner barneskole med å gjennomføre Vandreteateret om bronsealderen på Hadeland.

Bronsebukkenes venner forvalter eiendeler – kostymer, rekvisita og annet utstyr – samt økonomi på en forsvarlig måte.

Alle som deltok i oppsettet i 2013 – Bronsebukkene

Medlemskap

Alle kan bli medlem i Bronsebukkenes venner. Medlemskap er billig, og innebærer ingen forpliktelser. Det gir deg muligheten for å delta i frivillig arbeid, og være med å holde en viktig deler av Hadelands eldre historie levende.

Alle som deltar i oppsetninger av Bronsebukkene, på, bak og rundt scenen må være medlemmer i spilleåret.

Organisering

Bronsebukkenes venners høyeste organ er årsmøtet. På årsmøtet velges representanter til styret for BBV.

I 2020 har styret denne sammensetningen:

Leder: Marit Sverresson

Nestleder: Kirsten Jåvold Hagen

Kasserer: Linda Therese Mikkelsen

Sekretær: Anette Wad

Styremedlem: Marcel Gully

Varamedlem: Sverre Hagen

Varamedlem: Ellen Andrea Berg

Her finner du oss

Friluftsteateret Bronsebukkene

Kristin Friborg
Fiolstien 14
2742 Grua

Bronsebukkenes Venner

Marit Sverreson
Vangsgutua 61
2730 Lunner

Copyright © 2011- Bronsebukkenes Venner All Rights Reserved